• Aktualisering
  Livet er både spennende og utfordrende, ikke minst fordi vi lever livet vårt i fellesskap med andre mennesker. Men også fordi Gud, som skapte oss, ønsker fellesskap med oss… Derfor er bønn viktig.
  Kanskje kan Evan den Allmektige hjelpe oss til å forstå bedre hva bønn er?
 • Video
  (Vis videofilen om bønn (se presentasjon)
 • Dagens tema
  Bønn utfordrer oss, fordi bønn innebærer å la seg forandre av Gud!”Gud” – i Morgan Freemans skikkelse – sa noe tankevekkende om dette i filmkuttet fra Evan den Allmektige:
  ’Dersom noen ber Gud om tålmodighet, tror du Gud gir dem tålmodighet, eller gir han dem anledning til å være tålmodige? Og hvis de ber om mot, gir Gud dem mot, eller anledning til å være modige? Hvis noen ber om at familien må komme nærmere hverandre, tror du Gud gir dem varme, gode følelser, eller anledning til å vise hverandre kjærlighet?’
  Når vi ber, stiller vi oss åpne for at Gud kan få forandre oss, slik at hans vilje kan skje i våre liv. Lytt bare nøye til de kjente ordene i bønnen som Jesus lærte oss:
 • Dagens bibelord
  ”Slik skal dere da be: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.” (Matt 6,9-13)
 • Dagens utfordring
  Å be er å slippe Gud inn i livet vårt. Han ser bedre hva vi trenger enn vi gjør selv. Er du og jeg villige til å la oss forandre, – ved å be i samsvar med bønnen Jesus lærte oss?
 • Bønn
  (Be en kort bønn med egne ord, der du knytter an til temaet, teksten og utfordringen.)
Print Friendly, PDF & Email