En trofast Gud

Andakt: Ser vi på første menighet i Korint oppdager vi at mye ligner vår tid. De følte seg mindreverdige. Hva skriver Paulus til de?