The Crown – «Troverdig drama – også om tro»

Artikkel: Dronningens kristne bekjennelse kommer klart frem ved kroningen, under flere samtaler, samt i forbindelse med gudstjenester og aftenbønn.