How to share your faith at the University?

Podcast: Hvordan kan vi dele vår tro på universitetet med trygghet i en kontekst med skeptisisme, ateisme og relativisme?