Prosjekt Perfekt

Artikkel: Gjennom populærkultur formidles et vell av typiske verdier og holdninger, som angår oss alle. «Prosjekt Perfekt» utfordrer oppfatningen veldig mange mennesker har; at det er ‘bare underholdning’