Man kan ikke være skeptiker når det gjelder sannhet

Finnes det en absolutt sannhet? Eller er det slik at noe er sant for noen, mens noe annet er sant for noen andre?