Er mirakler mulige?

Er det bare naive mennesker som tror på mirakler? Står Gud bak mirakler, og står Han i så fall bak alle mirakler?