Welcome to the N.H.K – «Rikdom – og emosjonell fattigdom»

Artikkel: Den japansk animasjonsserien "Welcome to the N.H.K" tar et brennaktuelt samfunnsproblem på kornet, nemlig alle de unge som faller utenfor i samfunnet.