Han som skulle komme

Kort andakt: I adventstiden minnes vi om Jesu ankomst. Men hva har det egentlig å si for oss at Jesus kom til Jorden?