Kongens Nei

Samtaleguide: Et ja fra kongen ville avsluttet en krig de uansett var dømt til å tape. Et nei ville sette mange norske liv i stor fare.