Evangeliene som ikke ble med i Det nye testamentet

Kan man stole på evangeliene når det bare består av noen utvalgte evangelier? Hva med de tekstene som ikke ble med i NT?