Jesu likklede og hodeklede – fantasi eller fakta?

Podcast: Likkledet i Torino er omdiskutert: Hva sier den nyeste forskningen om det? Og har vi også funnet Jesu hodeklede (soudarion)?