JOBS – «Mannen og Maskinen»

Artikkel: Steve Jobs mål var å gjøre maskinen til en del av mennesket. På vei mot visjonen slet han med å beholde sin egen menneskelighet.