Gullkysten

Samtaleguide: "Gullkysten" er en selvstendig fortelling, basert på ulike historiske skikkelser. Danmark var avhengig av samarbeid og hjelp fra lokale krefter for å kunne være til stede på Gullkysten.