Til Guds ære alene

Skribent: Margunn Serigstad Dahle, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen/Damaris Norge   Luthers frigjørende oppdagelse for 500 år siden har vært i fokus hele uka. Når vi nå ender vår lille vandring i kjernen av reformasjonsbudskapet, er det hos Gud selv. Det var jo oppdagelsen av hvem Gud er og hva Han har gjort, som satte Luther fri [...]