Det helt nye Testamente

Samtaleguide: Filmen reiser viktige spørsmål, som: Finnes Gud? Er Gud god? Er livet forutbestemt? Hvordan blir jeg lykkelig? Hva skjer etter døden?