Mytene som hemmer gudstro – Fordypningsressurs

For mange mennesker er det ikke lett å skille fantasi og fakta fra hverandre i kirkehistorien. Hvilke myter har populærkulturen spredt?