Finnes Gud? 2. Fininnstillingsargumentet

Video: Universet synes å være fininnstilt for liv. Men peker dette på eksistensen av en Skaper? Dette hevdes i det gudsargumentet som kalles «fininnstillingsargumentet»