Korte svar: Hvorfor tror kristne at de kan være et vitne for Jesus uten å snakke om ham?

Korte svar: Kan man misjonere uten å bruke ord? Kan evangeliet deles med bare god oppførsel, eller må vi uttale oss verbalt om innholdet?