Tre etiske modeller

 

Her finner du kapittel 16.2 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • Analysere og drøfte etiske problemstillinger en selv og andre står overfor i dagens samfunn
  • Drøfte aktuelle etiske problemstillinger, med særlig vekt på utfordringer i yrkeslivet, i lys av kristen etikk

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gjøre rede for etiske modeller
  • gjøre rede for hvordan kristen etikk forholder seg til de etiske modellene

 

 


 

Hver dag står vi overfor situasjoner som utfordrer oss til valg. I etikken blir det ofte framstilt tre etiske teorier. Det er konsekvensetikk, plikt­ etikk og holdningsetikk. Den sistnevnte kalles også dydsetikk. Disse tre settes ofte opp mot hverandre. Hvordan passer kristen etikk inn i disse modellene?

Ressurser fra Damaris Norge

Her kommer det ressurser…

Print Friendly, PDF & Email