Kompetansemål


Kan naturen si oss noe om Gud? Teologen Karl Barth sa «Nei!», Alister McGrath sier «ja, med forbehold» og William Lane Craig sier «absolutt!». Dette seminaret vil sammenligne to typer “naturlig teologi”, den fra Alister McGrath og William Lane Craig.

Martin Jakobsen har skrevet masteravhandling om Jesu oppstandelse fra de døde, og holder nå på med doktorgrad om Gud og etikk. Er aktiv i Østsia Frikirke og i NKSS, og har jobbet i Damaris Norge.


Print Friendly, PDF & Email