Kompetansemål


Sammendrag

Bøkene og filmen om James Bowen (spilt av Luke Treadaway) handler om en ung mann som har opplevd tap og avvisning, og takler det ved å ruse seg på heroin. Han lever på gata i London, og skraper sammen til livets oppholdelse ved å spille gitar. Problemet er at blant de mange er han usynlig. Men en dag snur livet. Det første tegnet er når James får en kommunal leilighet, og tilliten som medfølger. Klarer han ikke å følge programmet for legemiddelavrusning, er det rett ut. Men noen tror på ham, noen tar en sjans og gir ham et sted å bo fordi de ser at han kan klare det. Det er mer betydningsfullt enn selve leiligheten. Enda viktigere for hans liv er katten han en dag finner utenfor.

Etter å ha lett etter kattens eier uten hell, bestemmer James seg for å ta vare på den. Han kaller ham Bob, bruker sine få slanter på medisin og mat til katten og oppdager at kjærligheten til sin nye venn gir ham mot til å orke å leve og å endre retningen på livet sitt. Den tredje sentrale scenen er når Bob løper inn på bussen og blir med James til byen for å synge. Det viser seg nemlig at katten og relasjonen mellom de to tiltrekker seg mer oppmerksomhet enn en vanlig, sliten, syngende misbruker, og nye muligheter åpner seg for James.

Bakgrunn

James Bowen og katten Bob er slett ikke oppdiktede karakterer. James ble født i London, men foreldrene skilte lag og han ble med sin mor til Australia. Etter en tid kom han tilbake, men den urolige tilværelsen og opplevelsen av å bli avvist av sine foreldre gjorde at han begynte å eksperimentere med rus. Han var uteligger i 10 år, og livet lå i ruiner.

Da Bob kom inn i hans liv, fisket mange frem telefonen og filmet dem mens de opptrådte. Filmsnuttene ble publisert på nett, og mediene oppdaget duoen. Avisoppslag førte til bokkontrakt, flere bøker kom, de ble lansert internasjonalt, og historien ble altså filmatisert. Boken har figurert svært høyt oppe på bestselgerlisten i mange land, til tross for at språket har vært kritisert. Filmen har fått varierte tilbakemeldinger fra kritikerne, de fleste er enige i at Luke Treadaway som James og Bob som seg selv gjør sterkt inntrykk, men at regien ikke holder mål. Filmen løfter frem svært sentrale tema som menneskets verdi, ydmykhet, medfølelse, og viser også enkelte aspekter av et tungt liv som rusmisbruker.

 

Spørsmål til samtale

1. Hva er inntrykket ditt av filmen, og hvorfor? Har du lest boken? Hvordan synes du historien var i boken i forhold til i filmen?

2. Hvorfor heter historien «En gatekatt ved navn Bob» og ikke for eksempel «En hjemløs ved navn James»? Hva skjer med James når han får en katt på nakken?

3. La du merke til teksten i den første sangen vi hører James synger?

«The world´s on our shoulders and we´re gonna be fine
All hoping that one day we´ll truly be free (…)
Everybody look at me, take another look at me
I´m beautiful
Everyone be good to me, do the things you should to me
I´m beautiful»

(Spottiswoode & His Enemies)

Hva tenker du om kontrasten mellom teksten og James? Hvorfor synger han akkurat denne sangen?

4. Betty sier hun kan lese Bobs ånd høyt og tydelig. Tror du hun spøker? Hva tenker du om Betty? Hva tror du Betty tror på?

5. Når James skal gjenfortelle hva som har vært viktig for ham etter at han begynte å selge aviser sammen med Bob, sier han at en mann har kalt ham «sir».
«Ingen har noensinne kalt meg sir før!», sier James til sosialarbeideren sin. Hvorfor er det så betydningsfullt for ham?

6. La du merke til hvilken bok James la foran musehullet? John Steinbecks «Of Mice and Men» er en omdiskutert roman som handler om to menn på jakt etter muligheten for et liv. De har forutsetningene mot seg, og det ender ikke godt. Steinbeck sier om boken at når mennesker forstår hverandre, vil de være snille med hverandre. Å kjenne en mann godt leder aldri til hat og nesten alltid til kjærlighet, mener Steinbeck. Hva tenker du om det utsagnet? Hvordan synes du det passer i James´ liv?

7. Fortjener alle en ny mulighet? Hvorfor/hvorfor ikke?

8. Passerer du noen mennesker som er «usynlige» som James av og til? Hva tenker du om deres liv?

9. I Matt 9, 9-13 leser vi om når Jesus kaller Matteus. For omverdenen er det provoserende at han inviterer med seg en toller, en som har løyet, lurt, svindlet. I tillegg setter Jesus seg ned og spiser med «tollere og syndere». Hva er forklaringen på hvorfor Jesus gjør dette? Hva ber han oss om i vers 13? Hva betyr barmhjertighet for James? Se gjerne også Hosea 6,6, Mika 6,8, Matt 12,7 og 1 Tim 1,15.

10. James sier at han nå har fått håp for fremtiden. Han har fått en ny mulighet, og ønsker å gripe den. Bibelen sier at vi også kan ha håp for fremtiden. Se gjerne Jer 29,11. Hva har du lært av historien om James?

 

 

Print Friendly, PDF & Email