Det sosiale dilemmaet – “Mennesker foran skjerm”


Kompetansemål

Tverrfaglige tema

  • Demokrati og medborgerskap: Hva er sant, og hvilken informasjon skal vi stole på og ta inn? Der er også store forskjeller blant mennesker i mottak og forståelse av kunnskap og informasjon via sosiale medier.
  • Folkehelse og livsmestring: Hva gjør sosiale medier med enkeltmennesker?

Bakgrunn

En film som problematiserer sosiale medier midt i en tid der mennesker bruker mer tid foran skjermen enn noensinne, ble kraftig kost for mange. Det sosiale dilemmaet, som hadde premiere i 2020, målbærer nemlig stemmer fra mennesker som har vært med på å skape ulike sosiale plattformer på nett. Nå angrer de, fordi de ser konsekvensene for menneskeheten.

Mange elementer ved sosiale medier løftes frem i dokumentaren, som det bevisste arbeidet for å skape engasjement, aktivitet og vaner hos brukerne. Enkelte stemmer i dokumentaren sammenligner bruken av denne teknologien med rusmidler.

Resultatet ble at mange seere kuttet sosiale medier tvert. De følte seg manipulert og lurt. Samtidig har filmen fått ganske tydelig kritikk for å selv å spille på frykt, og at den forenkler problemstillinger nesten til det banale.

Klikk her for mer om dokumentaren i denne bakgrunnsartikkelen

Spørsmål til samtale

  1. Hva synes du om filmen? Hva satt du igjen med?
  2. Hvordan opplevde du dem som uttalte seg?
  3. I filmen påpekes det at vi har sett en sterk økning i psykiske helseplager for ungdom fra 2009, akkurat da vi fikk tilgang til sosiale medier. Hva tenker du om denne sammenhengen?
  4. Mange har fortalt at de har slettet sine kontoer i sosiale medier etter å ha sett Det sosiale dilemmaet. Hvordan vurderer du din egen bruk?
  5. – Det virkelige sosiale dilemmaet […] oppstår i våre hjerter og våre hjem. Det handler om valgene vi tar hver eneste dag, hvem vi vil tjene, sier Jason Thacker, som forsker på teknologi og etikk, til The Gospel Coalition. Hvor ligger den største utfordringen, i teknologien eller i oss selv?

Se mal for filmanalyse

© Damaris Norge

Print Friendly, PDF & Email

Share This Story, Choose Your Platform!

Om Forfatteren:

Gå til toppen