Snapchat og Gud

Artikkel: Hvorfor er Snapchat så populært? Fordi det «glemmer»? Hvordan er denne «glemselen» i forhold til Gud som tilgir og glemmer når vi ber Ham om det?