Lærerånde?

Andakt: Ånden vår forteller hva vi har spist, eller om vi er syke. I Bibelen står det at Gud blåste sin livspust inn i oss. Hva betyr det?