Damaris Norge er en randsonevirksomhet tilknyttet NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.|post@damaris.no

VENTETID, HANDLETID (4/5)

Mens vi venter på jul, sitter vi ikke og tvinner tommeltotter. Tradisjonelt fyller vi ventetiden med noen arbeidsøkter: Vi gjør rent. Vi rydder. Vi baker. Vi handler. Vi gleder oss, blant annet med musikk. Hvorfor handler du? Hvorfor deler du? Intro Spill julesangen I need a Silent Night med Amy Grant. Grant synger om at [...]