Hvor får jeg min identitet fra?

Sannheten om vår identitet er konstant. Velg mellom å vise klipp eller PP fra Istid 2. Del 2 av 4.  Introduksjon Det er mange som vil påvirke oss! Også i media møter vi budskap som direkte eller indirekte sier noe om hvem vi er. Det kan være alt fra at identiteten vår er noe vi [...]