Skjelvet – «Når det skapte stønner»

Artikkel: Livet kan ta slutt for oss alle i morgen, enten i en katastrofe eller på andre måter. Hvordan kan vi leve med det? I Skjelvet ser vi ingen som ber til Gud og ser til Ham for en løsning

Skjelvet

Samtaleguide: Tittelen avslører at det store skjelvet kommer. Forskningsinstituttet på Kjeller i Oslo som opererer en av verdens største jordskjelvstasjoner, kan eller vil ikke innse at byen er i fare.

Oblivion – «Endetid og redningsmann»

Artikkel: Hva vil skje ved jordens endetid? Hvem vil redde oss? Og hvem kan vi stole på? Hva er sannhet og hva er løgn?

Thelma

Samtaleguide: Telma handler om frigjøringsreise. Men hva sier filmen om det Thelma drar fra og det hun drar til?

Thelma – «Thelmas frigjøring»

Artikkel: I Thelma ser vi glimt av hvordan hovedpersonen lærer seg å leve med utfordringer, men det synes som om svaret på alle spørsmål er å legge Gud bak seg.

Dunkirk – «Kanskje vi kan redde ham?»

Aktualisering: I filmen følger vi en eldre mann i småbåten sin som sammen med sin sønn våger å nærme seg krigshandlingene med ett mål for øye: å redde liv!

Dunkirk – «Gud kan gjøre mirakler gjennom oss»

Artikkel: Begivenhetene ved den nord-franske kysten blir omtalt som "miraklet ved Dunkirk". For hvorfor skjer mirakler? Og hva betyr mirakler for historien slik at den gir mening, også for våre liv et par generasjoner senere?

Dunkirk – «Skjedde det virkelig et mirakel ved Dunkerque?»

Artikkel: Mai 1940 stod omtrent 400.000 soldater fanget mellom sjøen og en fremrykkende tysk hær, ga kong George VI befaling om en nasjonal bønnedag. Hvordan svarte da Gud på den nasjonale bønnedagen?

Creation – «I krig med Gud?»

Artikkel: Creation handler om vitenskapsmannen Charles Darwin og hans liv. Filmen gir en glimrende mulighet til å ta viktige problemstillinger opp til debatt.

Go to Top